Links & Partners

Smaakvolle catering voor iedereen. Restaurant kwaliteit aan huis of op de zaak.

indonesisch-buffet
Klantenservice  ⟩  Links ⋅ Partners

Nederlands-Indië

Indisch4ever.nl  ⟩
Algemene startpagina gericht op het hedendaags Indisch gebeuren.

Geschiedenis: Nederlands-Indië en Indonesië

Archief van tranen  ⟩
Deze website is het gevolg van een tweedelige documentaire-serie ‘Archief van Tranen’, die Pia Media gemaakt heeft voor Omroep MAX. In deze documentaires worden vrijwel onbekende massamoorden op burgers met de Nederlandse nationaliteit belicht, die plaatsvonden in de periode augustus 1945 tot maart 1947 in het voormalig Nederlands-Indië. Deze periode staat bekend als de Bersiap.

Bersiapkampen  ⟩
Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

Levende Herinneringen  ⟩
Heeft als doel het behoud en de overdracht van de Indische cultuur. Binnen het project worden middels video diepte-interviews actief getuigenissen verzameld over diverse belevingen van Indische identiteit. Ruim 900 oudere Indische personen zullen worden geïnterviewd. Hiermee zullen hun waardevolle herinneringen niet verloren gaan voor toekomstige generaties.
Jongere Indische mensen kunnen zelfstandig hun eigen getuigenissen aan het archief toevoegen. Het archief dat hiermee tot stand komt, is voor iedereen ten allen tijden openbaar toegankelijk via Internet.

Het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB)  ⟩

Het IHCB heeft nog twee websites:

De eerste indieinoorlog.nl  ⟩ is een overzichtswebsite (portaal) waar u informatie kunt vinden over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Met de zoekmachine, die is ingebouwd, kunt u uitgebreid zoeken in de vele aangesloten collecties, die de partnerorganisaties online beschikbaar hebben gemaakt. Die informatie komt dus uit heel veel verschillende bronnen, musea en instituten in Nederland.
Als leidraad brengt de site een overzichtsverhaal in zes hoofdstukken. Van aanloop tot de oorlog tot de naoorlogse diaspora, waar de Indische bevolking uitwaaiert naar verschillende delen van de wereld, waaronder Nederland. Die zes hoofdstukken vormen ook de basis van het zoeken op de landkaart en op de tijdlijn.

De tweede website is: Indisch Herinneringscentrum  ⟩ en Museum Bronbeek en is te bezoeken in Museum Bronbeek  ⟩.

oorlogsliefdekind.nl  ⟩
In de periode 1945-1949 onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking in Indonesië, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werd -vaak onbedoeld- uit deze verhoudingen een kind geboren.
Na de onafhankelijkheidsoverdracht aan Indonesië keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.
Lees over de persoonlijke zoektochten van soldatenkinderen, de ervaringen van militairen-vaders, de herinneringen van soldatenmaten en de vragen en antwoorden van familieleden.

De digitale reisgids reisgidsindonesie.com  ⟩ ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteits-overdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering.

Semarang foto-archief  ⟩
Veel beeldmateriaal over het Semarang van vroeger, maar ook veel inhoudelijke informatie.

Virtueel Indië  ⟩
Website van de Stichting Pelita. Bezoekers kunnen bijdragen leveren in de vorm van artikels, documenten, beeld- en geluidsmateriaal. Peilt heeft mooie foto’s van Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog.
De bezoeker navigeert naar historische plaatsen aan de hand van plattegronden en thema’s. Veel materiaal uit en in Surabaya.

wereldoorlog2.com  ⟩
Ter herinnering aan de krijgsgevangenen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Bevat lijsten met omgekomenen van diverse schepen (o.a. de Junyo Maru) en van de Birmaspoorlijn.

Geschiedenis: Indonesische sites

Sejarah  ⟩
Door uitgever Gimonca samengesteld. Heeft de vorm van een uitgebreide tijdbalk met relevante historische feiten, gebeurtenissen en personen in de gehele Indonesische geschiedenis (Engelstalig).

Indische sites (niet specifiek geschiedenis)

Djangkrik  ⟩
Een Indische site in het bijzonder gericht op Indischen in Noord-Nederland. Met veel nieuwtjes, evenementen maar ook levensverhalen.

Het damescompartiment  ⟩
Journalist en schrijver Vilan van de Loo ontsluit de Indische literatuur die met name door vrouwen is geschreven. Baanbrekend werk en door haar inzet zijn al bekende Indische schrijfsters weer onder aandacht gebracht.

Het gebeurde ergens in de Indonesische archipel  ⟩ (vooral geschiedenis).

JavaPost
Weblog en site van historicus Immerzeel. Professionele en zeer lezenswaardige artikelen over Nederlands-Indië, ook over de geschiedenis van Indische Nederlanders.

Onze plek  ⟩
De interactieve website van Stichting Pelita. Ruime gelegenheid met andere Indischen van gedachten te wisselen.

Stichting Pelita  ⟩
Pelita bestaat inmiddels 60 jaar en vindt nieuwe wegen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening aan Indischen.
De begeleiding in aanvragen oorlogsuitkeringen en –voorzieningen vormt een belangrijke activiteit. Nu worden diensten ontwikkeld en aangeboden voor Indische senioren. Pelita is een vooraanstaand kenniscentrum voor de Indische gemeenschap en haar geschiedenis.

Stichting Indisch Erfgoed Apeldoorn  ⟩
Stichting Indisch Erfgoed, gevestigd te Apeldoorn, stelt zich ten doel de culturele erfenis van het voormalig Nederlands-Indië te behouden, bekendheid te geven en verder te ontwikkelen voor de huidige en volgende generaties.
Generaties, die op een of andere wijze een band hebben met het Indische erfgoed, vooral voor degenen in Apeldoorn en omstreken, maar ook van elders.

top_links-partners

Familiegeschiedenis en stamboomonderzoek  ⟩

Centraal Bureau voor Genealogie  ⟩
Het landelijk kenniscentrum voor genealogie en aanverwant onderzoek.

Indisch Familiearchief  ⟩
Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingschap.

Bronnen voor familie-onderzoek Nederlands-Indië  ⟩ en daarop de forumpagina:
Stamboomforum  ⟩

Roosje Roos zoekhulp  ⟩
Genealogisch onderzoeksbureau

Semarang oproepen  ⟩
Zoekopdrachten te plaatsen naar personen uit Semarang of die er mogelijk hebben verbleven in of na de koloniale periode.

Persoonlijke websites of weblogs

MyIndoWorld.com  ⟩ 
Geenen is een Indo die in Californië woonachtig is. Veel informatie over verschillende onderwerpen uit eigen familiegeschiedenis, de Indische geschiedenis en cultuur. Veel fotomateriaal.

Julie, alle bewijzen  ⟩
Van der Steur werd in 1920 op Java geboren. Julie leidde van 30-4-1942 tot 18-10-1945 op het door de Japanners bezette Java een zwervend bestaan als ‘buitenkamper’. Gezocht en mishandeld door de Kempeitai vanwege verzetsdaden zou Julie onderduiken en haar kinderen jarenlang niet zien. Tijdens de Bersiap-periode werd Julie zeven maanden opgesloten in een gevangenis. April 1946 kwam Julie vrij. In oktober 1946 vertrok Julie met haar twee kinderen naar Nederland en zou nog twaalf kinderen krijgen.

René Persijn weblog  ⟩
De verhalen op deze weblog gaan over herinneringen aan mijn LAND VAN HERKOMST. Veel informatie die een goed beeld weergeven van het leven van Indo’s in voormalig Indië en later Indonesië.

Krancher dot Com  ⟩
Krancher, zijn vrouw en dochter schrijven over o.a. de Indo-Europeaan, doopregisters van Soerbaja en begraafplaats Penelegh in deze laatste plaats.

Paul Ferdinand (Ferry) Abels, mijn kleurrijk leven  ⟩
Abels beschrijft wat hij als Indo zich herinnert van het leven in de voormalige kolonie.

top_links-partners

Geschiedenis: algemeen (niet-specifiek Indisch)

Geschiedenis begint hier  ⟩
Zeer uitgebreide startpagina voor zowel de vaderlandse als wereldgeschiedenis. Ook Indische onderwerpen zijn opgenomen.

Anno  ⟩
‘De geschiedenis van vandaag’. Anno is het promotiebureau van de Nederlandse geschiedenis. Op de website staat:
“Anno wordt gedragen door zes partners: het Centraal Bureau voor Genealogie, de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig Museum, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.”
Zij richtten samen Anno op. Anno heeft tot doel het historisch besef te vergroten.

Digischool  ⟩
De geschiedenisportal voor het onderwijs. Voor onderwijsgevenden en leerlingen. Bevat veel kwalitatief goede informatie.www.geheugenvannederland.nl
Het Geheugen van Nederland is een grote digitale verzameling van illustraties, foto’s, teksten, films en audiofragmenten, allemaal van eigen bodem.

geschiedenis.nl  ⟩
Populair-wetenschappelijk elektronisch tijdschrift. Vaak vernieuwd en bevat diverse bijdragen zoals artikels, recensies van boeken, films, musea en collecties, ook te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

Historisch huis  ⟩
Zeer aan te bevelen site met veel informatie zoals recensies, evenementen, een scriptiebank, een almanak om historische instellingen te vinden, een sprekerslijst en ruim 3500 links naar historische websites.

Historisch Beeldarchief Migranten  ⟩
is onderdeel van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. De collectie bevat beeldmateriaal dat een inkijk biedt in de eerste jaren van vestiging van de Indische repatrianten.

Flexibel met catering op maat


Wilt u meer informatie ?  Neem dan contact met ons op  (013) 513 40 70  we zijn dagelijks bereikbaar van 12:00 tot 21:00 uur.